Opravy částí MK K Radosti a Tišnovka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Opravy částí MK K Radosti a Tišnovka zadávané zadavatelem Obec Lelekovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Opravy částí MK K Radosti a Tišnovka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací podrobně vymezených v Dokumentaci pro provádění stavby, kterou vypracoval Ing. Ivo Kišš, ČKAIT-1006134, Topolská 688, 537 05 Chrudim, IČO: 88516989, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233123-7;45233160-8

Místo plnění veřejné zakázky

Lelekovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 656 486,31 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

13. 4. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Stanislav Kopecký, MBA

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Opravy částí MK K Radosti a Tišnovka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap