Oprava střechy MŠ Lelekovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava střechy MŠ Lelekovice zadávané zadavatelem Obec Lelekovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava střechy MŠ Lelekovice

Předmět veřejné zakázky

Oprava střechy Mateřské školy v Lelekovicích. Předmět smlouvy včetně technických a kvalitativních podmínek je podrobně specifikován v Dokumentaci pro stavební povolení (dále také „projektová dokumentace“) vypracované v srpnu 2023 společností DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice, zodpovědný projektant Ing. Pavel Štajnrt, IČO 27642411, ČKAIT 1301934 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „soupis“), které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu veřejné zakázky 3 200 000,00 Kč bez DPH, která nesmí být v nabídce účastníka zadávacího řízení překročena. Pokud nabídková cena překročí částku 3 200 000,00 Kč bez DPH stanovenou zadavatelem, bude tento postup účastníka zadávacího řízení posouzen jako rozpor s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách a účastník zadávacího řízení bude analogicky podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44112400-2; 45261200-6; 45261410-1

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 214 736,33 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 1. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 1. 2024

Lhůta pro podání nabídek

12. 2. 2024, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Kopecký

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava střechy MŠ Lelekovice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap