Lelekovice – SO 102 Oprava komunikace Koretina, část 2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Lelekovice – SO 102 Oprava komunikace Koretina, část 2 zadávané zadavatelem Obec Lelekovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Lelekovice – SO 102 Oprava komunikace Koretina, část 2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací podrobně vymezených v Dokumentaci pro provádění stavby, kterou vypracoval Ing. Ivo Kišš, Topolská 688, 537 05 Chrudim, IČO: 88516989, ČKAIT – 1006134 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233123-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 343 842,83 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

15. 3. 2021, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Kopecký

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Lelekovice – SO 102 Oprava komunikace Koretina, část 2.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap