Lelekovice – rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Lelekovice – rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě zadávané zadavatelem Obec Lelekovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Lelekovice – rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací podrobně vymezených v Dokumentaci pro stavební povolení vypracované společností Top Projekt s.r.o., se sídlem Údolní 16, 602 00 Brno, IČO: 46993231 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Poznámka

Uchazeč je povinen respektovat výhradu zadavatele, že část plnění předmětu veřejné zakázky, spočívající v realizaci hlavní stavební výroby (v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označeno jako „HSV“), nesmí být plněna poddodavatelem.
Zadavatel v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, určuje elektronický nástroj pro podání nabídek, kterým je Národní elektronický nástroj NEN: https://nen.nipez.cz/.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212221-1

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území obce Lelekovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

4. 2. 2019, 23:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Kopecký

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Lelekovice – rekonstrukce šaten ve sportovním areálu na Poňavě.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap