Stavební úpravy a přístavba zázemí KD Kyšice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a přístavba zázemí KD Kyšice zadávané zadavatelem Obec Kyšice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kyšice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a přístavba zázemí KD Kyšice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Jedná se o práce spočívající ve stavebních úpravách a nové přístavbě stávajícího kulturního domu v obci Kyšice. Realizací této zakázky dojde k rozšíření a zkvalitnění využití kulturního domu pro potřeby občanů obce Kyšice. Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

518605

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CN/131/CN/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212000-6, 45330000-9, 45310000-3,45231221-0,45232141-2

Místo plnění veřejné zakázky

KD (kulturní dům), ul. Na Draha st. Parcela č. 214, 832/15, 832/2 k.ú. Kyšice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 964 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 076 361,91 bez DPH (7 352 398,82 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 076 362,20 bez DPH (7 352 398,26 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

13. 11. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrální nákup, příspěvková organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Dvorská

Kontaktní e-mail: jana.dvorska@cnpk.cz

Kontaktní telefon: +420 777 357 965

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a přístavba zázemí KD Kyšice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba zázemí KD Kyšice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Kypta - Stavoservis s.r.o. (25213750) Dodavatel 7 062 567,82 Kč vč. DPH
5 836 832,91 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba zázemí KD Kyšice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ELEKTRO - ŠTAIF, s.r.o. (28039572)
INSTALEX spol. s r.o. (40527204)
KOVO KLIMA s.r.o. (25223011)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap