Cyklostezka Křtomil a lávka přes Bystřičku - SO 201 lávka přes Bystřičku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cyklostezka Křtomil a lávka přes Bystřičku - SO 201 lávka přes Bystřičku zadávané zadavatelem Obec Křtomil. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Křtomil

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cyklostezka Křtomil a lávka přes Bystřičku - SO 201 lávka přes Bystřičku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce na stavebním objektu SO 201 spočívající v demolici stávající lávky pro pěší a výstavbě nové lávky o šířce 2,50 m, která bude využívána pro smíšený provoz cyklistů a pěších a dále v opevnění koryta vodoteče.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221110-6 Výstavba mostů

Místo plnění veřejné zakázky

Křtomil

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 842 921,20 bez DPH (5 859 934,66 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 10. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 10. 2019

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obec Křtomil

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Kubíčková

Kontaktní e-mail: kunabii@cbox.cz

Kontaktní telefon: +420602514403

Kontaktní datová schránka: 7wgav8e

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cyklostezka Křtomil a lávka přes Bystřičku - SO 201 lávka přes Bystřičku.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap