Rekonstrukce areálu Kovalovice včetně umístění budov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce areálu Kovalovice včetně umístění budov zadávané zadavatelem Obec Kovalovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kovalovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce areálu Kovalovice včetně umístění budov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je oprava a rekonstrukce z důvodu stáří objektu, vylepšením vnitřní dispozice a umožnění přístupu a pohybu osobám s omezeným pohybem (senioři, matky s dětmi a handicapované osoby) do veřejných prostor.

SO 01 Budova Obecního úřadu a kulturní zařízení, Kovalovice
Zakázka se týká stavebních úprav a přístavby obecního úřadu a kulturního sálu a stavební úpravy venkovního jeviště a výstavba nového zděného plotu podél komunikace: 37/1,37/2,37/3,35/1,35/2,40/1,40/2,41/1,41/2,41/3,41/4,39/1,a 282/1

Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr.

Zadavatel předkládá projekt v rámci Ministerstva pro místní rozvoj 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+

Projekt: Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu č.p. 10 v obci Kovalovice
Číslo jednací: MMR-15452/2019

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-793486468/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-793476113-0=191751852/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-793476113-0=191751852

Poznámka

zakázka administrovaná prostřednictvím národního elektronického nástroje NEN viz odkaz níže

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Kovalovice parcela.č.st.38,37/1,37/2,37/3,35/1,35/2,40/1,40/2,41/1,41/2,41/3,41/4,39/1,a 282/1 vše v majetku obce Kovalovice, k.ú. Kovalovice (671282)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

16 933 026,- bez DPH (20 488 961,46 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 1. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek

5. 2. 2020, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Luboš Novosad

Kontaktní e-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Kontaktní telefon: +420 775 437 017

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce areálu Kovalovice včetně umístění budov.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap