Nové prostory pro děti ZŠ a MŠ v Kobylé nad Vidnavkou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nové prostory pro děti ZŠ a MŠ v Kobylé nad Vidnavkou zadávané zadavatelem Obec Kobylá nad Vidnavkou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kobylá nad Vidnavkou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nové prostory pro děti ZŠ a MŠ v Kobylé nad Vidnavkou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla: "Nové prostory pro děti ZŠ a MŠ v Kobylé nad Vidnavkou" v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací. Zhotovením díla se rozumí zhotovení půdní vestavby a částečná oprava objektu základní školy včetně zhotovení čističky odpadních vod dle projektové dokumentace a rozpočtu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000020

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 055 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 11. 2018, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zuzana Jochmannová

Kontaktní e-mail: starostka@oukobyla.cz

Kontaktní telefon: 724810495, 584437604

Kontaktní datová schránka: 5qhbvrr

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nové prostory pro děti ZŠ a MŠ v Kobylé nad Vidnavkou.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 5. 11. 2018 Zobrazit
Editovatelná čestná prohlášení 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 7 - Smlouva o dílo - návrh 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 8 - Stavební povolení 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 9 - Harmonogram stavebních prací 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 1.NP Technická zpráva 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 1.NP Výkres 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 1.NP slepý rozpočet 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 2.NP Technická zpráva 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 2.NP Výkres 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 2.NP slepý rozpočet 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - ČOV - výkres č. 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - ČOV - výkres č. 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - ČOV textové přílohy 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - ČOV - slepý rozpočet 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - popis 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 3.NP - situační výkres 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 3.NP - situační výkres 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 3.NP - situační výkres 3 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - Akustický obklad 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - Detaily 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - jih 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - krov 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - otvory 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - pohled na střechu 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - řez 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - řez BB 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - sever 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - východ 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Nový stav - západ 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Stávající stav - 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Stávající stav - 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Stávající stav - jih 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Stávající stav - krov 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Stávající stav - sever 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Stávající stav - východ 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Stávající stav - západ 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.1 - Stávající stav - technická zpráva 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Schodiště - 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Schodiště - 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Schodiště - 3 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Schodiště - 4 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Schodiště - 5 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Schodiště - 6 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Schodiště - 7 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Schodiště - 8 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Technická zpráva 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Podlaha 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Statický posudek - podlaha 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.2 - Strop 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - 1.NP 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - 2.NP 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - 3.NP 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - Poznámka 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - Požární zpráva 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení - řez 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - Elektro 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - Elektro 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - Elektro - technická zpráva 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ústřední topení 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ústřední topení 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - vzduchotechnika 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - vzduchotechnika 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ZTI 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ZTI 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ZTI 3 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ZTI 4 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ZTI 5 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ZTI 6 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ZTI 7 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dokumentace - D.1.4 - ZTI 8 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dozvuk 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dozvuk 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Dozvuk 3 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Studie osvětlení 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Osvětlení - protokol 1 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Osvětlení - protokol 2 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Osvětlení - protokol 3 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - 3.NP slepý rozpočet 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Průvodní zpráva 5. 11. 2018 Zobrazit
Příloha č.1 - Souhrnná technická zpráva 5. 11. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 9. 11. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 12. 11. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 23. 11. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap