Stavební úravy objektu č.p. 554

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úravy objektu č.p. 554 zadávané zadavatelem Obec Kamenné Žehrovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kamenné Žehrovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úravy objektu č.p. 554

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o zakázku na stavební práce, kde je předmětem jsou stavební práce na objektu č.p. 554 v obci Kamenné Žehrovice. Stavba bude provedena na základě Zadávací dokumentace, která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje Projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně slepého výkazu výměr s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY – OBJEKT č. p.554“, kterou vypracoval Aleš Miller (ČKAIT 0007628) v červnu 2014 je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Stavební úpravy spočívají v demolici stávajícího objektu a výstavby novostavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Kamenné Žehrovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 830 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

30. 6. 2014, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: strostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Soňa Černá

Kontaktní e-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

Kontaktní telefon: 312 658 003

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úravy objektu č.p. 554.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 9. 6. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 9. 6. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 14. 8. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úravy objektu č.p. 554 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
FIMOREK- stavební a obchodní spol. s r.o. (48948900) Dodavatel 3 258 574,77 Kč vč. DPH
2 693 037,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Stavební úravy objektu č.p. 554 zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 FIMOREK- stavební a obchodní spol. s r.o. (48948900) 3 258 575,-
2 693 037,19
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap