Obnova můstku V Zelnišťatech

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova můstku V Zelnišťatech zadávané zadavatelem Obec Kamenné Žehrovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kamenné Žehrovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova můstku V Zelnišťatech

Předmět veřejné zakázky

2.1 Jedná se o zakázku na stavební práce, na přemostění potoka Jordán a napojení přemostění na místní komunikaci V Zelnišťatech v obci Kamenné Žehrovice. Stavba bude provedena na základě Zadávací dokumentace, která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje Projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně slepého výkazu výměr s názvem „Obnova můstku v Zelnišťatech“ vypracovanou v srpnu 2014 Ing. Pavlem Janatkou (ČKAIT 0009253) ze společnosti JANATKA & SYN, s.r.o., IČ: 496 12 956 a je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100 – 3 Stavební úpravy mostů

Místo plnění veřejné zakázky

Kamenné Žehrovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

565 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

528 306,61 bez DPH (639 251,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

528 306,61 bez DPH (639 251,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

10. 12. 2014, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: strostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Soňa Černá

Kontaktní e-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

Kontaktní telefon: 724 418 803

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova můstku V Zelnišťatech.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova můstku V Zelnišťatech zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RYBÁŘ stavební s.r.o. (27131335) Dodavatel 639 251,- Kč vč. DPH
528 306,61 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Obnova můstku V Zelnišťatech zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2015 RYBÁŘ stavební s.r.o. (27131335) 639 251,-
528 306,61
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap