Obnova MK Na Turyni II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova MK Na Turyni II zadávané zadavatelem Obec Kamenné Žehrovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kamenné Žehrovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova MK Na Turyni II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce místní obslužné komunikace
v ulici Na Turyni, v obci Kamenné Žehrovice. Součástí navrhovaného řešení je rekonstrukce
stávajících a doplnění nových konstrukcí a povrchů vozovky včetně vjezdů na sousední
nemovitosti, dále rekonstrukce přilehlých parkovacích stání, a také realizace odvodnění nově
navržených komunikací a zpevněných ploch.Stavba je tvořena celkem třemi oddělenými
lokalitami, celková délka úprav je cca 940 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160‐8

Místo plnění veřejné zakázky

Kamenné Žehrovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 008 483,61 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 5. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek

1. 6. 2020, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Kamenné Žehrovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Soňa Černá

Kontaktní e-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

Kontaktní telefon: 724181803

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova MK Na Turyni II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova MK Na Turyni II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AQUARIUS, spol. s r.o. (49550616) Dodavatel 2 831 392,22 Kč vč. DPH
2 339 993,57 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Obnova MK Na Turyni II zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2020 AQUARIUS, spol. s r.o. (49550616) 2 831 392,22
2 339 993,57
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap