Oprava komunikací v intravilánu obce Jindřichovice Stavební úprava chodníků podél bývalé silnice II/210 v Jindřichovicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava komunikací v intravilánu obce Jindřichovice Stavební úprava chodníků podél bývalé silnice II/210 v Jindřichovicích zadávané zadavatelem Obec Jindřichovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jindřichovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava komunikací v intravilánu obce Jindřichovice Stavební úprava chodníků podél bývalé silnice II/210 v Jindřichovicích

Předmět veřejné zakázky

Stavební úprava chodníků podél bývalé silnice II/210 v obci Jindřichovice na pozemkových parcelách v k. ú. Jindřichovice v Krušných horách, uvedených v projektové dokumentaci č. zak. 812015 ze dne 10/2015 vypracovanou Dopravními stavbami a venkovní architekturou s.r.o. Cheb. Stavba zahrnuje geodetické zaměření a vytyčení stavby, vybourání stávajících a osazení nových obrubníků podél bývalé silnice II/210 na průtahu obcí Jindřichovice a s tím související úpravu všech vjezdů a přilehlých komunikací v délce 1 120 bm. Součástí předmětu plnění je provizorní vyplnění chodníků frézovaným materiálem, jeho zhutnění a provedení infiltračního postřiku chodníků a zajištění dopravního opatření.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

23/16

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Jindřichovice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 033 228,52 bez DPH (2 460 206,51 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 996 808,52 bez DPH (2 416 138,31 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 8. 2016

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martina Majdakova

Kontaktní e-mail: urad@obecjindrichovice.cz

Kontaktní telefon: 352695206

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava komunikací v intravilánu obce Jindřichovice Stavební úprava chodníků podél bývalé silnice II/210 v Jindřichovicích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 10. 8. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava komunikací v intravilánu obce Jindřichovice Stavební úprava chodníků podél bývalé silnice II/210 v Jindřichovicích zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG, a.s. (60838744) Dodavatel 2 460 206,51 Kč vč. DPH
2 033 228,52 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap