Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice zadávané zadavatelem Obec Jezdovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jezdovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Předmět veřejné zakázky

výstavba kanalizačních stok a čistírny odpadních vod, výstavba rozvodných vodovodních řadů v intravilánu obce a zásobovacího řadu, výstavba odbočení vodovodních přípojek

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-017713

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Jezdovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

42 249 405,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Gabrielová

Kontaktní e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz

Kontaktní telefon: +420 387330460

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice.

(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap