Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice zadávané zadavatelem Obec Jezdovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jezdovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Předmět veřejné zakázky

výstavba kanalizačních stok a čistírny odpadních vod, výstavba rozvodných vodovodních řadů v intravilánu obce a zásobovacího řadu, výstavba odbočení vodovodních přípojek

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-017713

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Jezdovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

42 249 405,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

43 446 733,45 bez DPH (52 570 547,48 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

45 558 261,12 bez DPH (55 125 495,95 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Gabrielová

Kontaktní e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz

Kontaktní telefon: +420 387330460

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PORR a.s. (43005560) Uchazeč 54 332 632,55 Kč vč. DPH
44 903 001,77 Kč bez DPH
SYNER VHS Vysočina, a.s. (25183052) Uchazeč 59 470 515,- Kč vč. DPH
49 149 186,- Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 58 877 585,49 Kč vč. DPH
48 659 161,56 Kč bez DPH
STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. (25075543) Uchazeč 53 481 790,28 Kč vč. DPH
44 199 826,68 Kč bez DPH
EUROVIA CS a.s. (45274924) Uchazeč 55 955 125,60 Kč vč. DPH
46 243 905,45 Kč bez DPH
INSTA CZ s.r.o. (25374311) Uchazeč 58 732 462,93 Kč vč. DPH
48 539 225,56 Kč bez DPH
ZEPRIS s.r.o. (25117947) Uchazeč 54 859 552,49 Kč vč. DPH
45 338 473,13 Kč bez DPH
VHST s.r.o. (02464471) Dodavatel 52 570 547,48 Kč vč. DPH
43 446 733,45 Kč bez DPH
OHL ŽS, a.s. (46342796) Uchazeč 59 888 950,- Kč vč. DPH
49 495 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap