Smuteční síň v obci Jevišovka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Smuteční síň v obci Jevišovka zadávané zadavatelem Obec Jevišovka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jevišovka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Smuteční síň v obci Jevišovka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové smuteční síně včetně zpevněných ploch, komunikací, inženýrských sítí a řešení splaškových a dešťových vod. Stavba bude vybudována na současných volných parcelách za hřbitovem na křižovatce místních komunikací a bude využívána ke kulturním a společenským účelům rozloučení se zesnulými občany Obce Jevišovka a sousedních obcí. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.ppe.cz/v2/profil/jevisovka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Dle zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 500 707,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9 911 129,04 bez DPH (11 992 466,14 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

9 911 129,04 bez DPH (11 992 466,14 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PPE.CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Filip Haferník

Kontaktní e-mail: hafernik@ppe.cz

Kontaktní telefon: +420 595 170 938

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Smuteční síň v obci Jevišovka.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Smuteční síň v obci Jevišovka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
S-A-S STAVBY spol. s r. o. (46980318) Uchazeč 12 546 811,86 Kč vč. DPH
10 369 266,- Kč bez DPH
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. (28315049) Dodavatel 11 992 466,14 Kč vč. DPH
9 911 129,04 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap