Protierozní opatření IP 16 - následná péče

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Protierozní opatření IP 16 - následná péče zadávané zadavatelem Obec Jevišovka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jevišovka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Protierozní opatření IP 16 - následná péče

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provádění rozvojové péče a péče po dobu udržitelnosti během tří let od vegetačních úprav a výsadeb realizovaných v rámci projektu Protierozní opatření IP 16 v k. ú. Obce Jevišovka. Plocha vegetačních úprav má rozlohu 16 831 m2, nachází se v nezastavěném území obce Jevišovka na parcelách č. 1508 a 1511, po obou stranách lemuje účelovou komunikaci. Vegetační úpravy zde byly provedeny v roce 2019.

Předmětem plnění po dobu tří let bude zejména likvidace akátových výmladků, péče o nově vysázené stromy a keře včetně provádění zálivky a případné dosadby odumřelých rostlin, péče o trávník.

Externí odkaz na bližší informace

JEVIŠOVKA

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

7731, 7734

Místo plnění veřejné zakázky

Jevišovka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

767 763 Kč bez DPH (928 993 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

595 987 Kč bez DPH (721 144 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

595 987 bez DPH (721 144 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 2. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

4. 3. 2020, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Jevišovka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Božena Bošiaková

Kontaktní e-mail: starosta@jevisovka.cz

Kontaktní telefon: 723128605

Kontaktní datová schránka: mpga2ww

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Protierozní opatření IP 16 - následná péče.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap