Oprava zateplených fasád obecního úřadu a přilehlého technického objektu v Jevišovce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava zateplených fasád obecního úřadu a přilehlého technického objektu v Jevišovce zadávané zadavatelem Obec Jevišovka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jevišovka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava zateplených fasád obecního úřadu a přilehlého technického objektu v Jevišovce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou povrchové úpravy fasád stávajícího zateplení budovy obecního úřadu (SO 01) a přilehlého technického objektu (SO 02) a náhrada stávajících dřevěných výplní otvorů u technického objektu za nové plastové. Součástí předmětu veřejné zakázky je očištění povrchu, sanace biotického napadení a oprava mechanických poškození. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/profil/jevisovka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Dle zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 813 241,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 1. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 1. 2023

Lhůta pro podání nabídek

13. 2. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Filip Haferník

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava zateplených fasád obecního úřadu a přilehlého technického objektu v Jevišovce.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap