Oprava zateplených fasád obecního úřadu a přilehlého technického objektu v Jevišovce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava zateplených fasád obecního úřadu a přilehlého technického objektu v Jevišovce zadávané zadavatelem Obec Jevišovka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jevišovka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava zateplených fasád obecního úřadu a přilehlého technického objektu v Jevišovce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou povrchové úpravy fasád stávajícího zateplení budovy obecního úřadu (SO 01) a přilehlého technického objektu (SO 02) a náhrada stávajících dřevěných výplní otvorů u technického objektu za nové plastové. Součástí předmětu veřejné zakázky je očištění povrchu, sanace biotického napadení a oprava mechanických poškození. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/profil/jevisovka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Dle zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 813 241,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 239 176,84 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 239 176,84 bez DPH (1 499 404,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 1. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 1. 2023

Lhůta pro podání nabídek

13. 2. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Filip Haferník

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava zateplených fasád obecního úřadu a přilehlého technického objektu v Jevišovce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava zateplených fasád obecního úřadu a přilehlého technického objektu v Jevišovce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VESTAV group s.r.o. (27675912) Dodavatel 1 499 404,- Kč vč. DPH
1 239 176,84 Kč bez DPH
Shaft s.r.o. (02093260) Uchazeč 2 140 070,- Kč vč. DPH
1 768 653,49 Kč bez DPH
KEMOstav s.r.o. (06041167) Uchazeč 1 569 925,40 Kč vč. DPH
1 297 459,01 Kč bez DPH
VISPO CZ. s.r.o. (26278553) Uchazeč 1 512 500,- Kč vč. DPH
1 250 000,- Kč bez DPH
STAKRIS s.r.o. (09057145) Uchazeč 2 193 400,- Kč vč. DPH
1 812 726,92 Kč bez DPH
MK PROJEKTStav s.r.o. (04508343) Uchazeč 1 723 254,39 Kč vč. DPH
1 424 177,39 Kč bez DPH
TOMIreko, s.r.o. (28359216) Uchazeč 1 721 725,- Kč vč. DPH
1 422 913,- Kč bez DPH
S-A-S STAVBY spol. s r. o. (46980318) Uchazeč 2 054 071,- Kč vč. DPH
1 697 579,33 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap