Interakční prvek IP15 a IP19, k. ú. Jevišovka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Interakční prvek IP15 a IP19, k. ú. Jevišovka zadávané zadavatelem Obec Jevišovka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jevišovka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Interakční prvek IP15 a IP19, k. ú. Jevišovka

Předmět veřejné zakázky

V rámci zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jevišovka byly vyčleněny pozemky
pro územní systém ekologické stability krajiny. K tomuto účelu se jako jedna ze skladebných
částí, vymezují i interakční prvky. Ty doplňují biocentra a biokoridory a na lokální úrovni
zprostředkovávají příznivé působení na okolní méně stabilní krajinu. Jde o lokality
zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. Interakční prvky často plní v krajině i
další funkce - protierozní, krajinotvornou, estetickou. Dále je předmětem projektová dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000

Místo plnění veřejné zakázky

Jevišovka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

872 700 bez DPH (1 055 967 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

859 973,18 bez DPH (1 040 567,55 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

859 973,18 bez DPH (1 040 567,55 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 10. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Jevišovka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Božena Bošiakova

Kontaktní e-mail: starosta@jevisovka.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Interakční prvek IP15 a IP19, k. ú. Jevišovka.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o výběru dodavatele 21. 11. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 13. 12. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 13. 12. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap