Fotovoltaická elektrárna s akumulací pro potřeby obecního úřadu a ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Fotovoltaická elektrárna s akumulací pro potřeby obecního úřadu a ČOV zadávané zadavatelem Obec Jevišovka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jevišovka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Fotovoltaická elektrárna s akumulací pro potřeby obecního úřadu a ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexní fotovoltaické elektrárny na střechu budovy Obecního úřadu, Jevišovka č. p. 98 a Čistírny odpadních vod, p. p. č. 1370, k. ú. Jevišovka, vždy včetně akumulace elektrické energie, konstrukce, prediktivního systému řízení a ovládání, veškerého potřebného materiálu, výrobků a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny. Dodávka bude realizována jako nová, z nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně montáže a instalace v místě plnění. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/profil/jevisovka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0

Místo plnění veřejné zakázky

Dle zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 950 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 846 792,- bez DPH (2 234 618,32 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

941 405,- bez DPH (1 139 100,05 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 4. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 4. 2023

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2023, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Filip Haferník

Kontaktní e-mail: hafernik@verejnezadavani.eu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Fotovoltaická elektrárna s akumulací pro potřeby obecního úřadu a ČOV.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Fotovoltaická elektrárna s akumulací pro potřeby obecního úřadu a ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
On Solar energy s.r.o. (11813750) Uchazeč 1 828 849,66 Kč vč. DPH
1 511 446,- Kč bez DPH
IMPEX-PLZEN s.r.o. (09574271) Uchazeč 2 279 640,- Kč vč. DPH
1 884 000,- Kč bez DPH
GVHS, s.r.o. (08715670) Dodavatel 2 234 618,32 Kč vč. DPH
1 846 792,- Kč bez DPH
BOSS engineering, spol. s r. o. (03704271) Uchazeč 2 519 086,90 Kč vč. DPH
2 081 890,- Kč bez DPH
UNIREKON s.r.o. (03256162) Uchazeč 2 165 900,- Kč vč. DPH
1 790 000,- Kč bez DPH
ODT Management s.r.o. (08825785) Uchazeč 2 235 281,40 Kč vč. DPH
1 847 340,- Kč bez DPH
KALAHA PLUS s.r.o. (17725836) Uchazeč 2 317 251,64 Kč vč. DPH
1 915 084,- Kč bez DPH
ERDENERGIE s.r.o. (29195071) Uchazeč 2 272 257,79 Kč vč. DPH
1 877 899,- Kč bez DPH
DP SALES s.r.o. (09946993) Uchazeč 2 092 041,60 Kč vč. DPH
1 728 960,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap