Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – SO101.2 a SO102

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – SO101.2 a SO102 zadávané zadavatelem Obec Jestřebí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jestřebí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – SO101.2 a SO102

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci komunikace: SO 101.2 a SO102 od komunikace I/9 ke křižovatce u domu čp. 76, včetně souvisejících stavebních prací.
Předmět plnění je dále vymezen zpracovanou projektovou dokumentací pro provádění stavby, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále závazným návrhem smlouvy o dílo.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-005978

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45223300-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Jestřebí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 455 959,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 450 146,44 bez DPH (9 014 677,19 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 1. 2018, 14:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Hana Jeništová

Kontaktní e-mail: vyberemevz@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 605172589

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – SO101.2 a SO102.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce hlavní komunikace v Jestřebí u České Lípy – SO101.2 a SO102 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SaM silnice a mosty a.s. (25018094) Dodavatel 9 014 677,19 Kč vč. DPH
7 450 146,44 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap