Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2016

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2016 zadávané zadavatelem Obec Janovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Janovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2016

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav místních komunikací na území obce Janovice v roce 2016. V rámci udržovacích prací bude provedena zejména celoplošná pokládka živice, úprava detailů napojení komunikace na vjezdy k rodinným domům, příprava stávajícího podkladu (např. vyčištění, odstranění poškozených povrchových a konstrukčních vrstev povrchu vozovky, podsyp, apod.) pod celoplošnou pokládku asfaltového povrchu, úprava povrchu vozovky u poklopů, obrubníků. Dále zajištění demontáže a zpětné montáže příčných odvodňovacích žlabů vozovky a krytů vodovodních zařízení. Zařezání napojovací spáry v místě styku s navazující vozovkou a její následné zalití asfaltovou emulzí. Výčet objemu oprav je vyjmenován v příloze této výzvy. Udržovací práce budou realizovány dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2015“.
Termín dokončení prací do 15. července 2016. Maximální předpokládaný rozsah této veřejné zakázky je do 2.720.000, - Kč bez DPH. S ohledem na aktuální potřebu zadavatele si zadavatel vyhrazuje právo rozsah díla měnit, tedy rozšířit nebo snížit a to i v průběhu prací

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5/2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Janovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 720 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2016, 00:00:12 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: místostarosta

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Svatopluk Běrský

Kontaktní e-mail: s.bersky@obecjanovice.cz

Kontaktní telefon: 727962292

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2016.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 4. 5. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace 4. 5. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 3. 6. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap