Oprava sociálního zažízení ZŠ Janovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava sociálního zažízení ZŠ Janovice zadávané zadavatelem Obec Janovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Janovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava sociálního zažízení ZŠ Janovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav sociálních zařízení stávající části základní školy v Janovicích u Frýdku – Místku. V rámci tohoto díla bude provedeno oprava sociálních zařízení dle zadání a to včetně výměny instalací, zařizovacích předmětů, obkladů a dlažby a s tím související stavební práce přesně specifikované v projektové dokumentaci. Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací z 06/2016, zpracovanou Projekce Guňka, Šenov, Hasičská 617.
Maximální předpokládaný rozsah této zakázky je 900.000, -Kč s DPH. S ohledem na aktuální potřebu zadavatele si zadavatel vyhrazuje právo rozsah díla měnit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Janovice u Frýdku - Místku

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 4. 0217

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: místostarosta

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Svatopluk Běrský

Kontaktní e-mail: s.bersky@obecjanovice.cz

Kontaktní telefon: 727962292

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava sociálního zažízení ZŠ Janovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací dokumentace 24. 4. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 11. 5. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 k SoD 11. 5. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD 31. 8. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap