Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži (stavební práce)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži (stavební práce) zadávané zadavatelem Obec Husinec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Husinec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži (stavební práce)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce nezbytné k vybudování relaxační zóny (odpočívadla) se sportovními prvky v Řeži, na pozemcích parc. č. 363/28, 363/29 a 363/42, k. ú. Husinec u Řeže, Praha – východ, které jsou ve vlastnictví obce Husinec dle přiložené projektové dokumentace vypracované ARW pb, s.r.o. Výhledské náměstí 614/11, 165 00 Praha 6, IČ: 24161683, (viz Příloha č. 1) a v souladu s územním souhlasem vydaným dne 11. 1. 2017 (viz Příloha č. 2).

Cílem investice je revitalizace převážně dlouhodobě nevyužívané betonové plochy a vytvoření relaxační zóny se sportovními prvky pro širokou veřejnost. Předmětem úprav bude zejména vytvoření nového mlatového povrchu se sportovním vybavením a workout sestavou pro dospělé, odpočinkové relaxační plochy s lavičkami a petanqem a plochy kačírku s lanovou pyramidou pro děti. Dojde k odstranění stávající štěrkové cesty a panelů pokrývajících část plochy. V řešeném území bude regenerován, popř. obnoven trávník a proběhnou sadovnické úpravy. Kompletní vymezení předmětu zakázky je uvedeno v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 1).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Husinec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 539 721,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 537 385,69 bez DPH (3 070 236,68 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 537 385,69 bez DPH (3 070 236,68 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: B&P Research s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ondřej Krutílek

Kontaktní e-mail: office@bpresearch.eu

Kontaktní telefon: +420 774 570 824

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži (stavební práce).

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap