Obec Hrobčice- Realizace úspor energie

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Hrobčice- Realizace úspor energie zadávané zadavatelem Obec Hrobčice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hrobčice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Hrobčice- Realizace úspor energie

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je zateplení stávajícího objektu obecního úřadu v Hrobčicích. Zateplena bude fasáda objektu a strop posledního podlaží. Výměna výplní otvorů nebude provedena. Jde o uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem jsou stavební práce – zateplení objektu obecního úřade v obci Hrobčice a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací s výkazem výměr a zadávací dokumentací.

Poznámka

Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) zadávané dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) jako ZMR 2. kategorie

Identifikační číslo projektu: 27935654

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000012

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

020-2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Kód CPV 45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Hrobčice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 087 742,- bez DPH (1 316 168,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

22. 9. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Administrátor zadávacího řízení

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová , Europrojekty s.r.o.

Kontaktní e-mail: Europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 607 949 872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Hrobčice- Realizace úspor energie.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap