Oprava kapličky Bedřichovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava kapličky Bedřichovice zadávané zadavatelem Obec Hříškov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hříškov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava kapličky Bedřichovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je oprava kapličky, která se nachází na pozemku p.č. st. 48, k. ú. Bedřichovice u Hříškova. Jedná se o sakrální stavbu.

Současný stav objektu je kritický, podlaha vnitřních prostor je popraskaná, na úrovni vstupu do kapličky je přímo prasklý práh. Stejně tak i vnitřní a venkovní omítka, která místy úplně odpadla, odkrývá staré vrstvy pod omítkou, což kapličce působí nevzhledný dojem a současně je tak narušena životnost celého objektu. Střecha objektu rovněž vykazuje narušení krytiny, čímž dochází k zatékání do objektu.

Na základě odborného znaleckého posouzení byly pro záchranu objektu navrženy následující práce: Bourání a demontáže zahrnují: -Odstranění nátěrů vnitřních i vnějších omítek 100 %; -Odstranění venkovní omítky soklů včetně vyčištění spár; -Odstranění vnitřních omítek do výše cca. 75 cm včetně vyčištění spár; -Odstranění stávající cihelné dlažby včetně podkladu v tl. cca. 140 mm; -Odstranění stávajícího betonového (zlomeného) prahu; -Odstranění stávající dřevěné zárubně; -Demontáž střešní krytiny z tašek bobrovek vč. laťování; -Demontáž stávajícího oplechování; -Odkopání terénu kolem kapličky pro okapový chodník š. 600 mm hl. cca. 170 mm a vyhloubení rýhy pro osazení obrubníku Nové práce a konstrukce poté zahrnují tyto práce: -Náhrada otlučených omítek omítkou sanační včetně penetračního nátěru (dle technologického předpisu konkrétního výrobce), venkovní omítka soků ,,hozená nahrubo", zatřená, omítky budou provedeny s cca. 2 cm odrazem od okapového chodníku či vnitřní cihelné dlažby; - Vyspravení trhlin v omítce a ostatních drobných nerovností; -Nátěr hloubkovou penetrací jedno či dvojnásobný (dle situace při provádění, dle savosti podkladu); -Provedení nového nátěru omítek venkovní silikátovou barvou dvojnásobný, vnitřní povrchy v barvě bílé, venkovní světlý barevný např. okrový; -Montáž nových vstupních dřevěných dveří do rámové zárubně v. cca. 150 - 160 cm, dveře laťkové lazurovacím lakem v zeleném odstínu, petlice, visací zámek; -Provedení nové cihelné dlažby do štěrkopískového lože tl. cca. 100 mm + kladecí vrstva; -Provedení nového prahu z cihel ,,nastojato" do betonu; -Provedení venkovního okapového chodníku š. 600 mm do pískového lože tl. cca. 100 mm + kladecí vrstva z dlaždic betonových 300/300 mm, lemování zahradním obrubníkem do betonového lože; -Nová tašková krytina z keramických bobrovek (včetně zakrytí římsy) na laťování 60/30 mm, latě opatřeny protihnilobným nátěrem, střecha u okapu ukončena krytinou dvojitou (první dvě řady od spodu střechy) + hřebenáče do malty; -Montáž podokapních žlabů d 100 mm + 2 střešní svody s vyústěním na terén (na zvážení investora), materiál titan-zinek; -Montáž oplechování štítu plechem titan-zinek r.š. 750 mm.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná
se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel tímto výslovně umožňuje i jiné technicky
a kvalitativně obdobné či srovnatelné řešení.

Poznámka

Akce bude spolufinancována v rámci dotace z Programu rozvoje a obnovy venkova 2016 prostřednictvím poskytovatele dotace MMR ČR.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

005-2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Část obce Hříškov, Bedřichovice, pozemek s parcelním číslem 48, v k.ú. Bedřichovice u Hříškova, okres Louny.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

84 516,- bez DPH (102 265,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

94 864,- bez DPH (114 785,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

94 864,- bez DPH (114 785,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 4. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

25. 4. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Spolek Europrojekty

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 607949872

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava kapličky Bedřichovice.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap