Mateřská škola Horoměřice – pavilon C, II. Etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mateřská škola Horoměřice – pavilon C, II. Etapa zadávané zadavatelem Obec Horoměřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Horoměřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mateřská škola Horoměřice – pavilon C, II. Etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba pavilonu C mateřské školy v Horoměřicích.
Stavba bude druhou etapou komplexu mateřské školy pro 150 dětí, která byla navržena tak, aby mohla být postavena buď celá, nebo v etapách. Tomuto zadání nejlépe odpovídá pavilónový systém členění stavby a rozdělení na jednotlivé funkční celky, které budou složeny v jeden fungující celek.
Původní stavba byla rozdělena na tři dvojtřídní pavilony pro děti, jídelnu a hospodářský pavilon. V současné době bude realizován druhý dvoutřídní pavilon C pro 50 dětí. V první etapě byl postaven pavilon B. Pavilon C, který je druhou etapou komplexu, je jednoduchá hranolová hmota, která bude z jižní strany bohatě prosklená, aby se zajistil dostatek světla do herních místností. Jejich zaclonění budou naopak obstarávat předokenní textilní rolety a slunolamy barevně korespondující s celkovým výrazem školy. Stejným barevným motivem budou, kromě interiérů, dekorována i venkovní terasa, která v teplých měsících umožní propojení herny se zahradou.
Dispoziční uspořádání pavilonu je v části určené pro pobyt dětí stejné pro obě podlaží. Obě oddělení mají společný vstup, který ústí do zádveří se schodištěm do 2.np. To ústí do předávacího prostoru odkud se děti přes šatnu dostávají do herních a relaxačních místností. Doplněny o umývárny, záchody, sklady lehátek a zázemí pro učitelky. Na opačné straně je pavilon uspořádán tak, aby mohl být zásobován dováženým jídlem do přípraven k výdeji dětem. Pro snazší dopravu jídla a lůžkovin je pavilon vybaven nákladním výtahem.

Podrobný popis stavebních prací je uveden v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, a to v projektové a technické dokumentaci předmětu této veřejné zakázky. Rozsah této veřejné zakázky je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou ateliérem Hlaváček&Partner, s.r.o., Staropramenná 16,150 00 Praha 5, IČO: 48 11 53 80 v květnu 2013. Vedoucí architekt: Ing. arch. Martin Hlaváček, ČKA 03 108

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

372128

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

70112000-9, 45000000-7, 45100000-8, 45214200-2, 45450000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace této veřejné zakázky je pozemek, který se nachází na jihovýchodním okraji Horoměřic v okrese Praha - západ.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 325 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

9. 1. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Alena Zahradníková

Kontaktní e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: +420724689097

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mateřská škola Horoměřice – pavilon C, II. Etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 7. 11. 2013 Zobrazit
Výzva k podání nabídky_Mateřská škola Horoměřice – pavilon C, II. Etapa 13. 12. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace_Mateřská škola Horoměřice – pavilon C, II. Etapa 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2_Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3_Čestné prohlášení_Ekonomická a finanční způsobilost_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č.4_Čestné prohlášení_Referenční listy_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 5_Vzory osvědčení k referenčním zakázkám_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 6_Čestné prohlášení_Seznam techniků a odborných pracovníků_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 7_Četné prohlášení_Seznam zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 8_Krycí list_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 9_Čestné prohlášení_Seznam statutárních orgánů_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 10_Seznam akcionářů_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 11_Čestné prohlášení_Neuzavření zakázaných dohod_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 12_Prohlášení uchazeče_Přehled subdodavatelů_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 13_Smlouva o dílo 13. 12. 2013 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky_Horoměřice 13. 12. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci č.1 2. 1. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci č. 2 5. 1. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení_Mateřská škola Horoměřice - pavilon C, II. etapa 10. 1. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 10. 1. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap