Horní Lomná - Modernizace sportovního areálu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Horní Lomná - Modernizace sportovního areálu zadávané zadavatelem Obec Horní Lomná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Horní Lomná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Horní Lomná - Modernizace sportovního areálu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího sportovního areálu, který se nachází v centru obce
nedaleko obecního úřadu. Je zde fotbalové hřiště a venkovní prostory pro pořádání společenských a kulturních akcí obce. Stávající areál bude rekonstruován a rozšířen o stavbu šaten pro sportovce. Způsob využití areálu zůstane nezměněn.
Na pozemku, kde je navržen nový objekt šaten pro sportovce a zpevněné plochy, se nachází původní dětské hřiště, zatravněný prostor pro pořádání společenských akcí, dřevěný stánek a stávající inženýrské sítě – vzdušné vedení nn, sdělovací kabely, místní vodovodní řád a splašková kanalizace.
Stavba bude členěná na objekty :
SO 01 – Šatny pro sportovce
SO 07 – Přípojka vody
SO 08 – Přípojka splaškové kanalizace
SO 09 – Přípojka dešťové kanalizace a vsakování
SO 11 – C – Elektrorozvody nn v areálu
SO 12 – Chodník a zpevněné plochy
Blíže je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci z 11/2017, zak. č. 65/2017, zpracovatel
DELTA Třinec, s.r.o. Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec, IČ: 60778288, která tvoří Přílohu č.4 této zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212110-0

Místo plnění veřejné zakázky

Horní Lomná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 973 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9 012 067,- bez DPH (10 904 601,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 5. 2018, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Tispol, s.r.o., Třanovice č.p.1, 739 53

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Boris Guziur

Kontaktní e-mail: tispol@tranovice.org

Kontaktní telefon: +420 777 863 385

Kontaktní datová schránka: ybq7e5e

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Horní Lomná - Modernizace sportovního areálu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Horní Lomná - Modernizace sportovního areálu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavofix Plus, s.r.o. (01519590) Dodavatel 10 904 601,- Kč vč. DPH
9 012 067,- Kč bez DPH
Strojírny a stavby Třinec,a.s. (47674539) Uchazeč 14 374 165,20 Kč vč. DPH
11 879 475,37 Kč bez DPH
ZOWADA GROUP a.s. (05092850) Uchazeč 13 303 587,- Kč vč. DPH
10 994 700,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap