Výstavba a modernizace místních komunikací a inženýrských sítí - obec Hevlín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba a modernizace místních komunikací a inženýrských sítí - obec Hevlín zadávané zadavatelem Obec Hevlín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hevlín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba a modernizace místních komunikací a inženýrských sítí - obec Hevlín

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby: Výstavba a rekonstrukce místních
komunikací a inženýrských sítí – obec Hevlín. Jedná se o rekonstrukci a inženýrských sítí na
ulicích: ul Prašná, Prašná 1, Prašná 2, ul. Větrná, ul. Sadová, ul. Zahradní, ul. U Potoka,, ul. Akátová,
místní komunikace na p.č. 862/1, 864/1, 831, chodníky, tlaková kanalizace, vodovodní řád, veřejné
osvětlení.
Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (dále jen „PD), která je přílohou zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.hevlin.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 513109

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45.23.31.20 - 6, 45.23.10.00 - 5

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hevlín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

25 000 000,- bez DPH (32 500 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

29. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Letida s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Doudová

Kontaktní e-mail: doudova@letida.cz

Kontaktní telefon: +420 605 412 426

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba a modernizace místních komunikací a inženýrských sítí - obec Hevlín.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba a modernizace místních komunikací a inženýrských sítí - obec Hevlín zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG a.s., (60838744) Dodavatel 23 593 270,63 Kč vč. DPH
19 498 570,77 Kč bez DPH
Společnost Hevlín – společná žádost více osob VHS plus, spol s.r.o. a Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r. o a ing. Michal Sochor (46992138) Uchazeč 28 331 818,- Kč vč. DPH
23 414 726,- Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Uchazeč 29 040 261,25 Kč vč. DPH
24 000 215,91 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap