Heřmanov – kanalizace a ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Heřmanov – kanalizace a ČOV zadávané zadavatelem Obec Heřmanov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Heřmanov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Heřmanov – kanalizace a ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové kanalizační stokové sítě koncipované jako oddílná kanalizace. Tato bude svedena do nově vybudované ČOV, která je rovněž součástí stavby. Geografické rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod gravitačním způsobem na jedno místo do ČS, odkud budou splaškové vody čerpány přímo na ČOV. Celkem bude vybudováno 2.211,17 m nových gravitačních kanalizačních stok, 583,63 m odbočení kanalizace, 96,36 m výtlaku z ČS a 36,0 m odtoku z ČOV.
Pro likvidaci odpadních vod z obce bude provedena nová biologická čistírna odpadních vod pro 250 EO. Zaústění vyčištěných odpadních vod bude provedeno do Heřmanovského rybníka. Pro vlastní stavbu objektu čistírny odpadních vod a pro přístup obsluhy pro provoz bude provedena příjezdová komunikace k ČOV. Pro napojení objektu čistírny odpadních vod na vodovod bude provedena vodovodní přípojka, která bude napojena na stávající vodovod v obci. Napojení objektu čistírny odpadních vod na elektrickou energii bude provedeno novou elektropřípojkou ze stávající sítě.
Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace skutečného provedení, zpracování provozních řádů, apod.)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-003607

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Heřmanov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 380 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 3. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Heřmanov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavla Chadimová

Kontaktní e-mail: ou.hermanov@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 602509130

Kontaktní datová schránka: ea9aybf

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Heřmanov – kanalizace a ČOV.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
PD - A. Průvodní zpráva 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - B. Souhrnná technická zpráva 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - B. Požárně bezpečnostní řešení 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - seznam příloh dokumentace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C1.1. Satelitní situace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 1.2. Přehledná situace 1 : 25 000 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 2.1.Přehledná situace 1 : 1 000 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C.3.1 Celková situace 1 : 500 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 3.2. Celková situace 1 : 500 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 3.3. Celková situace 1 : 500 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 3.4. Celková situace 1 : 500 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 4.1. Katastrální situace 1 : 1 000 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 4.2. Katastrální situace 1 : 500 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 4.3. Katastrální situace 1 : 500 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 4.4. Katastrální situace 1 : 500 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 4.5. Katastrální situace 1 : 500 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - C 5.1. Celková situace ČOV 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1. Dokumentace pro stavební povolení 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.2. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.3. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.4. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.5. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.6. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.7. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.8. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.9. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.10. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.11. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.12. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.13. Celková situace 1 : 200 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.14. Podélný profil stoky A 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.15. Podélný profil stoky A1 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.16. Podélný profil stoky A2 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.17. Podélný profil stoky A3 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.18. Podélný profil stoky A4 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.19. Podélný profil stoky A5 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.20. Podélný profil stoky A6 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.21. Podélný profil stoky A 6 -1 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.22. Podélný profil stoky A 6 - 1 - 1 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.23. Podélný profil stoky A 6 - 1 - 1 - 1 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.24. Podélný profil stoky A7 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.25. Šachtice 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.26. Šachtice s přechodovou deskou 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.27. Detail uložení potrubí 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 1.28. Postup hutnění obsypu 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 2. Dokumentace pro provádění stavby 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 2.2. Situace odbočení přípojek 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 2.3. Situace odbočení přípojek 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 2.4. Napojení domovních přípojek 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 3. Dokumentace provádění stavby ČOV 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 3.2. Výkresy HTÚ 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 4. Dokuemtace provádění stavby ČS 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 4.2. Situace ČS 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 4.3. Půdorysy ČS 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 4.4. Řezy ČS 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 4.5. Detail ČS 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5. Dokumentace provádění stavby sdržený objekt 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.3. Situace ČOV 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.4. Půdorys výkopů 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.5. Půdorys nádrží 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.6. Půdorys přízemí 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.7. Půdorys krovu 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.8. Půdorys pláště střechy 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.9. Podélný řez A - A 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.10. Příčný řez B - B 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.11. Příčný řez C - C 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.12. Příčný řez D - D 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.13. Pohled JV 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.14. Pohled SV 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.15. Pohled SZ 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.16. Pohled SZ 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.17. Rozvaděč 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.18. Rozvody 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.19. Uzemnění, hormosvod 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.20. Tvar základové desky 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.21. Výztuž základové desky 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.22. Tvar ŽB stěn 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.23. Výztuž ŽB stěn 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.24. Výztuž ŽB stropní desky 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.25. Výztuž ŽB stropní desky dolní 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.26. Výztuž ŽB stropní desky horní 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.27. Výztuž ŽP stropní desky výpis 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 5.28. Ok revizních lávek 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 6. Dokumentace pro provádění stavby výtlak z ČS 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 6.2. Situace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 6.3. Podélný profil výtlaku 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 7. Dokumentace pro provádění stavby odtok z ČOV 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 7.2. Celková situace odtoku 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 7.3. Podélný profil 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 7.4. Měrný objekt 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 7.5. Detail uložení potrubí 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 7.6. Výústní objekt 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 8. Dokumentace pro provádění stavby komunikace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 8.2. Situace komunikace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - 8.3. Vzorový příčný řez 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 9. Dokumentace pro provádění stavby oplocení 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 9.2. Situace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 9.3. Výkres oplocení 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 10. Dokumentace pro provádění stavby přípojka NN 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 10.2. Situace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 10.3. Rozvaděč 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 10.4. Přípojková skříň 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 10.5. Schema zapojení měření 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 11. Dokomentace pro provádění stavby přípojka vodovodu pro ČOV 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 11.2. Situace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 11.3. Podélný profil vodovodu 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 11.4. Kladečský plán 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 11.5. Vodoměrná šachtice 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 11.6. Detail uložení vodovodu 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 12. Dokumentace pro provádění stavby opravy povrchů 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 12.2. Situace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 12.3. Situace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 12.4. VPŘ opravy 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 12.5. VPŘ opravy 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 13. Dokumentace pro provádění stavby opravy povrchů 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 13.2. Situace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 13.3. Situace 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 13.4. Vzorový příčný řez 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 14. Dokumentace pro stavební povolení technologie 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 14.2. Výkresy technologie 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 14.3. Technologické schema 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 14.4. Výkres technologie ČOV 30. 1. 2018 Zobrazit
PD - D 14.5. Podélný profil ČOV 30. 1. 2018 Zobrazit
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 30. 1. 2018 Zobrazit
Obchodní podmínky 30. 1. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky 30. 1. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 2 - Formulář pro uvedení poddodavatelů 30. 1. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 3 - Formulář plánu kontrol a zkoušek 30. 1. 2018 Zobrazit
Příloha ZD č. 4 - Potvrzení o účasti na prohlídce místa plnění 30. 1. 2018 Zobrazit
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 30. 1. 2018 Zobrazit
Zápis z prohlídky místa plnění + Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 17. 2. 2018 Zobrazit
Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 19. 2. 2018 Zobrazit
Příloha k Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – doplněné znění. 19. 2. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 20. 2. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 26. 2. 2018 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 27. 2. 2018 Zobrazit
Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 5. 3. 2018 Zobrazit
Příloha k Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 - PD "Technologická elektroinstalace, .." 5. 3. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 2. 5. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 3. 5. 2018 Zobrazit
Dodatek Smlouvy o dílo č. 1 28. 1. 2019 Zobrazit
Dodatek Smlouvy o dílo č.2 19. 6. 2019 Zobrazit
Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2018 19. 6. 2019 Zobrazit
Skutečné náklady KANALIZACE A ČOV HEŘMANOV 31. 12. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Heřmanov – kanalizace a ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
INSTAV Hlinsko a. s. (25284959) Uchazeč 21 863 725,58 Kč vč. DPH
18 151 839,32 Kč bez DPH
Společnost Heřmanov, vedoucí účastník Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. (15053695) Uchazeč 22 591 058,16 Kč vč. DPH
18 670 296,- Kč bez DPH
AQUASYS spol. s r. o. (25344447) Dodavatel 19 675 568,- Kč vč. DPH
16 260 800,- Kč bez DPH
VHZ – DIS, spol. s r. o. (46961445) Uchazeč 25 588 565,36 Kč vč. DPH
21 147 574,68 Kč bez DPH
SYNER VHS Vysočina, a. s. (25183052) Uchazeč 19 963 790,02 Kč vč. DPH
16 499 000,11 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Heřmanov – kanalizace a ČOV zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
NEMMOOVI, s. r. o. (25547291)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap