Realizace energeticko -úsporných opatření na objektech MŠ Herálec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace energeticko -úsporných opatření na objektech MŠ Herálec zadávané zadavatelem Obec Herálec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Herálec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace energeticko -úsporných opatření na objektech MŠ Herálec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení obvodových stěn, střešního pláště, výměna otvorových výplní, rekonstrukce zdroje tepla, instalace tepelného čerpadla země – voda a rekonstrukce otopné soustavy - dále viz PD.
Akce bude financována částečně z vlastních zdrojů investora a částečně z prostředků Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS).
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací vč. výkazu výměr v elektronické podobě.
Jedná se o projektovou dokumentaci pod názvem “Realizace energeticko - úsporných opatření na objektu MŠ obce Herálec“ zpracovaná firmou IP IZOLACE POLNÁ, divize energetické projekty, Tyršova 405, 588 13 Polná, zakázka z prosince 2012.
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně výkazu výměr - v souladu s § 44 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobněji vymezen výše uvedenou projektovou dokumentací a Obchodními podmínkami - Návrhem smlouvy o dílo. Součástí díla „Realizace energeticko - úsporných opatření na objektu MŠ Herálec“ jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214100-1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 886 585,- bez DPH (4 682 007,61 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

10. 5. 2013, 08:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace energeticko -úsporných opatření na objektech MŠ Herálec.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Realizace energeticko -úsporných opatření na objektech MŠ Herálec zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (60932171) Dodavatel 4 682 008,00 Kč vč. DPH
3 886 585,00 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Realizace energeticko -úsporných opatření na objektech MŠ Herálec zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Ing. Petr Myslivec (66266734)
INKLEZ s.r.o. (29151155)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap