Kanalizace a ČOV Herálec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Herálec zadávané zadavatelem Obec Herálec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Herálec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Herálec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Herálec v Kraji Vysočina.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-036747

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8; 45232400-6; 45232420-2; 45100000-8; 45252100-9

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

75 382 322 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

71 902 585,72 bez DPH (87 002 128,72 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

73 092 756,51 bez DPH (88 442 235,38 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

1. 8. 2018, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Herálec.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 2. 1. 2018 Zobrazit
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č.1 ZD Projektová dokumentace 2. 1. 2018 Zobrazit
PŘÍLOHA Č.2 ZD SOUPISY PRACÍ 2. 1. 2018 Zobrazit
PŘÍLOHA Č.3 ZD SMLOUVA O DÍLO VZOR 2. 1. 2018 Zobrazit
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 9. 1. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 11. 1. 2018 Zobrazit
PŘÍLOHA Č. 1 ZD PD UPRAVENÁ 11. 1. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy o dílo upravený 11. 1. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 15. 1. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 18. 1. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 24. 1. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6 25. 1. 2018 Zobrazit
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NOVÁ 25. 6. 2018 Zobrazit
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NOVÁ 25. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.1 ZD Projektová dokumentace nová 25. 6. 2018 Zobrazit
PŘÍLOHA Č.2 ZD SOUPISY PRACÍ 25. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.4 ZD úz.rozhodnutí, stav.povolení 25. 6. 2018 Zobrazit
PŘÍLOHA Č.3 ZD NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 25. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č.3 ZD návrh smlouvy o dílo upr 25. 6. 2018 Zobrazit
DODATEČNÉ INFORMACE Č.1 25. 6. 2018 Zobrazit
TITULNÍ STRANA KRYCÍCH LISTŮ 25. 6. 2018 Zobrazit
DODATEČNÉ INFORMACE Č.2 25. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 k dodatečným informacím č. 3 ze dne 29.6.2018 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 k dodatečným informacím č. 3 ze dne 29.6.2018 29. 6. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 29. 6. 2018 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 10. 7. 2018 Zobrazit
Opravené soupisy prací k dodatečným informacím k ZD č. 4 10. 7. 2018 Zobrazit
ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK 14. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 14. 9. 2018 Zobrazit
SMLOUVA O DÍLO VČ. PŘÍLOHY Č. 3 19. 10. 2018 Zobrazit
SOD PŘÍLOHA Č. 1 19. 10. 2018 Zobrazit
SOD PŘÍLOHA Č. 1 II 19. 10. 2018 Zobrazit
SOD PŘÍLOHA Č. 2 19. 10. 2018 Zobrazit
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 5. 11. 2018 Zobrazit
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 22. 1. 2020 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 25. 3. 2020 Zobrazit
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 18. 9. 2020 Zobrazit
dodatel č. 3 ke smlouvě o dílo 23. 11. 2020 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 12. 1. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap