Stavební úpravy Obecního domu Dušejov, č.p. 42

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy Obecního domu Dušejov, č.p. 42 zadávané zadavatelem Obec Dušejov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dušejov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy Obecního domu Dušejov, č.p. 42

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce souhrnně nazvané jako Stavební úpravy Obecního domu Dušejov, č.p. 42. Stavební práce budou provedeny dle následujícího řešení:

Podrobné informace o celém předmětu plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, Projektová dokumentace stavby s názvem: Stavební úpravy Obecního domu Dušejov, č.p.42 - datum zpracování: leden 2019 – vypracovaná: AGROPROJEKT Jihlava, spol s r.o., zodpovědný projektant: ing. Josef Mikulášek, včetně soupisu prací ve formátu .xls – slepého položkového rozpočtu včetně výkazu výměr. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Dušejov 42, 588 05 - parcelní číslo st. 58 v k.ú. Dušejov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 578 192,- bez DPH (4 329 612,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 994 878,- bez DPH (3 623 802,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 994 878,- bez DPH (3 623 802,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2020, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TAILORA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Rubišarová Medová

Kontaktní e-mail: dotace@tailora.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy Obecního domu Dušejov, č.p. 42.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap