Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu zadávané zadavatelem Obec Dušejov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dušejov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku pouze na některé z částí, ale i na každou část této veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena na části následujícím způsobem:
Část B) Dodávky vybavení
Technická specifikace vybavení je blíže specifikována v příloze této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5.2 této ZD). Tato technická specifikace vybavení je závazná
Část C) Dodávky techniky
Technická specifikace vybavení je blíže specifikována v příloze této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5.3 této ZD). Tato technická specifikace vybavení je závazná
Místo plnění veřejné zakázky je areál ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace na adrese Dušejov 86, 588 05 Dušejov. Stávající objekt je umístěn na pozemku p.č. 107, LV 10001, k.ú. Dušejov. Místo realizace je blíže definováno v projektové dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

areál ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace na adrese Dušejov 86, 588 05 Dušejov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 346 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

11. 7. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ECC Group a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Lacina

Kontaktní e-mail: tomas.lacina@eccgroup.cz

Kontaktní telefon: +420 777 037 766

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap