Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu zadávané zadavatelem Obec Dušejov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dušejov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku pouze na některé z částí, ale i na každou část této veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena na části následujícím způsobem:
Část A) Stavební práce
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek a zajištění povinné publicity.
Jedná se o stavební práce, které zahrnují rekonstrukci odborné učebny fyziky a chemie, odborné učebny přírodopisu a přípravny fyziky, chemie a přírodopisu. Budou provedeny drobné dispoziční změny, navrženy jsou nové povrchy podlah a stěn a dojde k výměně instalačních rozvodů. V objektu jsou umístěny prostory základní školy s devíti ročníky, školní družinou a kuchyní.
Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5.1 této ZD).
Část B - dodávky vybavení
Technická specifikace vybavení je blíže specifikována v příloze této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5.2 této ZD). Tato technická specifikace vybavení je závazná.
Část C_dodávky techniky
Technická specifikace vybavení je blíže specifikována v příloze této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5.3 této ZD). Tato technická specifikace vybavení je závazná.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 146 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ECC Group a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Lacina

Kontaktní e-mail: tomas.lacina@eccgroup.cz

Kontaktní telefon: +420 777 037 766

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap