Dodání vybavení nábytku a IT techniky do odborných učeben FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodání vybavení nábytku a IT techniky do odborných učeben FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu zadávané zadavatelem Obec Dušejov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dušejov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodání vybavení nábytku a IT techniky do odborných učeben FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu

Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky je dodání vybavení - nábytku a IT techniky do učeben a přípraven fyziky, chemie a přírodopisu do ZŠ Dušejov.
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku pouze na některé z částí, ale i na každou část této veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena na části následujícím způsobem:
Část A - dodávky vybavení
Technická specifikace vybavení je blíže specifikována v příloze této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5.1 ZD). Tato technická specifikace vybavení je závazná.
Část B_dodávky techniky
Technická specifikace vybavení je blíže specifikována v příloze této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5.2 ZD). Tato technická specifikace vybavení je závazná.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

areál ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace na adrese Dušejov 86, 588 05 Dušejov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 440 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

4. 2. 2019, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ECC Group a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Jandura

Kontaktní e-mail: tomas.jandura@eccgroup.cz

Kontaktní telefon: +420 774 416 704

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodání vybavení nábytku a IT techniky do odborných učeben FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap