Domanín - IS k parcelám v lokalitě "Vísky I. a II."

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Domanín - IS k parcelám v lokalitě "Vísky I. a II." zadávané zadavatelem Obec Domanín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Domanín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Domanín - IS k parcelám v lokalitě "Vísky I. a II."

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění VZ je výstavba technické a dopravní infrastruktury v lokalitě budoucí zástavby rodinných domů v lokalitě „Vísky I.“. Jsou navrženy příjezdové komunikace, které budou vedeny jako místní komunikace. Současně s komunikací a chodníky jsou navrženy ostatní sítě TI, které si vyžádal investor pro zajištění přísunu energií a médií pro budoucí zástavbu RD v dané lokalitě. Jedná se o vodovodní řad, kanalizační řad – splaškový a dešťový, kabelové vedení rozvodů NN, kabelové vedení rozvodů VO včetně svítidel, kabelové vedení telekomunikačních rozvodů – optické kabely – slaboproudé
rozvody. Součástí PD je také vybudování přípojek jednotlivých sítí TI. Součástí PD je také uložení chrániček pod komunikaci pro protažení patřičných přípojek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

54 129 583,40 bez DPH (65 496 795,91 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

41 200 000 bez DPH (49 852 000 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Domanín - IS k parcelám v lokalitě "Vísky I. a II.".

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 24. 1. 2024 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Domanín - IS k parcelám v lokalitě "Vísky I. a II." zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Dodavatel 49 852 000 Kč vč. DPH
41 200 000 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Domanín - IS k parcelám v lokalitě "Vísky I. a II." zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
REPREL s.r.o. (28317505)
FREKOMOS s.r.o. (61942618)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap