Zhotovení Územního plánu Dolní Lukavice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zhotovení Územního plánu Dolní Lukavice zadávané zadavatelem Obec Dolní Lukavice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Lukavice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zhotovení Územního plánu Dolní Lukavice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem Díla bude Územní plán Dolní Lukavice (dále jen ÚP) v rozsahu podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen vyhlášky).

Zhotovení nového územního plánu obce Dolní Lukavice bude pro celé správní území, tj. k.ú. Dolní Lukavice, Lišice u Dolní Lukavice, Snopoušovy a Krasavce. Rozloha řešeného území je 1 873 ha, počet obyvatel řešeného území k 1.1.2019 je 948 obyvatel.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71410000-5

Smluvní hodnota veřejné zakázky

590 000 bez DPH (713 900 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 5. 2019

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zhotovení Územního plánu Dolní Lukavice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 10. 7. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zhotovení Územního plánu Dolní Lukavice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SLADKÝ&PARTNERS s.r.o., (27439500) Dodavatel 713 900 Kč vč. DPH
590 000 Kč bez DPH
MISE s.r.o. (44566964) Uchazeč 871 200 Kč vč. DPH
720 000 Kč bez DPH
Atelier 6 (26163535) Uchazeč 907 500 Kč vč. DPH
750 000 Kč bez DPH
Ing. Arch. Michaela Štádlerová (44257112) Uchazeč 720 000 Kč vč. DPH
720 000 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap