Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování Obce Dolní Lukavice - Lišice - dodatečné práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování Obce Dolní Lukavice - Lišice - dodatečné práce zadávané zadavatelem Obec Dolní Lukavice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Lukavice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování Obce Dolní Lukavice - Lišice - dodatečné práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou dodatečné práce k již probíhající zakázce s názvem "INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ OBCE DOLNÍ LUKAVICE – LIŠICE“, které spočívají v rozšíření původní šířky výkopů pro kanalizační stoky z 800 mm na 880 mm pro DN 250, 935 mm pro DN 300, 1250 mm pro DN 400 a změně zatřídění hornin v rozsahu tříd těžitelnosti 3 -6. Součástí dodatečných prací bude i zhotovení 6 m úseku kanalizace DN 400 a výtlaku PE 100 (Provádění podchodu 1) a 25 m přeložky dešťové kanalizace PP DN 500.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 636098

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

zastavěné území obce Lišice a nezastavené území mezi katastry obcí Lišice a Dolní Lukavice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 788 514,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2016, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování Obce Dolní Lukavice - Lišice - dodatečné práce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování Obce Dolní Lukavice - Lišice - dodatečné práce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. (14499924) Uchazeč 6 957 500,- Kč vč. DPH
5 750 000,- Kč bez DPH
HYDRO & KOV s.r.o. (27720161) Uchazeč 8 066 666,- Kč vč. DPH
6 666 666,- Kč bez DPH
ZVÁNOVEC a.s. (26026279) Uchazeč 7 100 670,96 Kč vč. DPH
5 868 323,11 Kč bez DPH
VPK Suchý s.r.o. (27085201) Uchazeč 7 020 611,18 Kč vč. DPH
5 802 158,- Kč bez DPH
ZEPRIS s.r.o. (25117947) Uchazeč 6 912 159,76 Kč vč. DPH
5 712 528,73 Kč bez DPH
EVT Stavby s.r.o. (25260766) Dodavatel 6 824 159,21 Kč vč. DPH
5 639 801,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování Obce Dolní Lukavice - Lišice - dodatečné práce zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2016 EVT Stavby s.r.o. (25260766) 5 071 938,27
5 071 938,27
2017 EVT Stavby s.r.o. (25260766) 509 737,79
509 737,79
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap