Mateřská škola, inženýrské sitě, komunikace - Dolní Břežany (opakované zadání)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mateřská škola, inženýrské sitě, komunikace - Dolní Břežany (opakované zadání) zadávané zadavatelem Obec Dolní Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mateřská škola, inženýrské sitě, komunikace - Dolní Břežany (opakované zadání)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení novostavby
jednopodlažního objektu mateřské školy s provětrávanou fasádou s finální vrstvou
z cementovláknitých desek a desek z vysokotlakého lamina, včetně vnitřního vybavení (zabudovaný interiér, svítidla), okolních sadových a terénních úprav vč.
herních prvků, napojení inženýrských sítí, oplocení pozemku a dopravně
inženýrských opatření.

Dopravně inženýrská opatření spočívají ve vybudování nové komunikace pro novostavbu mateřské školy. Součástí je rovněž i parkovací plocha pro potřeby MŠ.

Součástí veřejné zakázky je dále vybudování inženýrských sítí (vodovod, plyn, VO, přípojka NN pro čerpací stanici, splašková a dešťová kanalizace pro potřeby MŠ. Připojení pozemků sousedících
s budoucí komunikací na inženýrské sítě není předmětem zakázky.

Sadové a terénní úpravy spočívají ve vybudování herních prvků a zahrady vč.
vysázení zeleně. V současnosti je plocha zemědělsky využívána, rovinatějšího
charakteru. Základ úpravy bude tvořit kompaktní, přehledná, dobře udržovatelná
travnatá plocha. Po obvodu zahrady podél oplocení jsou poté navrženy popínavé
rostliny a místy záhony keřů, trvalek, travin a cibulovin. Důležitým prvek jsou stromy.
Navrženy jsou listnaté v menších skupinách po obvodu nebo soliterně. Umístění je
uvažováno kompozičně ve vztahu k objektu, okolí nebo funkčně, především jako
zdroj letního stínu v rámci vybraných herních aktivit. V nástupní části mezi
chodníkem a objektem je navržen atraktivní kvetoucí záhon složený z různých druhů
trvalek, travin, cibulovin. Součástí sadových úprav je také realizace vegetační střechy objektu mateřské školy. Sadové úpravy jsou součástí stavby.

Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb
včetně výkazu výměr, projektová dokumentace s názvem „MATEŘSKÁ ŠKOLA
K HRADIŠŤÁKU DOLNÍ BŘEŽANY“ zpracovaná společností SHS architekti s.r.o. a
IQ Projects.cz s.r.o. v dubnu 2017 a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí
této zadávací dokumentace.

Poznámka: Součástí projektové dokumentace je specifikace mobiliáře a specifikace
zařízení gastroprovozu. Tyto dodávky však nejsou součástí předmětu veřejné
zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-022182

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2772/18

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214100-1, 45233226-9, 37535200-9

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je katastrální území obce Dolní Břežany, pozemky parc. č. 391/183, 391/184, 386/1, 519/1, 391/5, 391/68, 1070.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

51 097 382,61 bez DPH (61 827 832,96 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

65 240 049,88 bez DPH (78 940 460,35 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 9. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Boris Vrbka

Kontaktní e-mail: boris.vrbka@rts.cz

Kontaktní telefon: +420 545 120 276

Kontaktní datová schránka: enhf5gn

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mateřská škola, inženýrské sitě, komunikace - Dolní Břežany (opakované zadání).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Mateřská škola, inženýrské sitě, komunikace - Dolní Břežany (opakované zadání) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PKS stavby a.s. (46980059) Dodavatel 78 940 460,35 Kč vč. DPH
65 240 049,88 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap