Stavební úpravy - Dětkovice 53, sociální bydlení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy - Dětkovice 53, sociální bydlení zadávané zadavatelem Obec Dětkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dětkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy - Dětkovice 53, sociální bydlení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení nové monolitické železobetonové stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP, provedení nové střešní konstrukce v podobě vazníkového krovu a realizaci nového venkovního ocelového schodiště. Nově vzniklý prostor ve 2.NP bude zdivem rozdělen do 4 bytových jednotek.
Pro objekt je již přivedena vodovodní přípojka, ukončená v šachtě v 1.NP, kde bude provedeno napojení pro byty ve 2.NP. Pro objekt není přivedena přípojka splaškové kanalizace. Splaškové vody budou odvedeny do stávající jímky splaškové kanalizace na vyvážení. Napojení na stávající vodovod bude provedeno v 1.NP. Vzduchotechnika řeší odvod vzduchu z koupelen, WC, kuchyní a úklidové místnosti. Vzduch bude pouze odsáván axiálními ventilátory. Výfuk odpadního vzduchu bude nad střechu objektu.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Dětkovice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 280 300,- bez DPH (6 072 345,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 8. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: WebSport a Consulting service s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin Budiš

Kontaktní e-mail: info@wscs.cz

Kontaktní telefon: 515538820

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy - Dětkovice 53, sociální bydlení.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 30. 7. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 30. 7. 2018 Zobrazit
Krycí list 30. 7. 2018 Zobrazit
Návrh smlouvy 30. 7. 2018 Zobrazit
Projektová dokumentace a VV 30. 7. 2018 Zobrazit
Vzor ČP - základní kvalifikace 30. 7. 2018 Zobrazit
Seznam poddodavatelů 30. 7. 2018 Zobrazit
Smlouva 27. 9. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy - Dětkovice 53, sociální bydlení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DANN Co. s.r.o. (02210649) Dodavatel 6 389 163,- Kč vč. DPH
5 280 300,- Kč bez DPH
Letostav, spol. s r.o. (28603575) Uchazeč 6 667 584,- Kč vč. DPH
5 510 400,- Kč bez DPH
Stavlux invest s. r. o. (29351481) Uchazeč 7 283 311,86 Kč vč. DPH
6 019 266,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy - Dětkovice 53, sociální bydlení zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Libor Oulehla (44944209)
ELEKTRO Kališ (26950987)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap