Dasný - protipovodňová opatření

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dasný - protipovodňová opatření zadávané zadavatelem Obec Dasný. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dasný

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dasný - protipovodňová opatření

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zachycení extravilánových vod přitékajících do obce Dasný. Navrhované technické řešení představuje odtok z návesního rybníka a zachycení extravilánových vod přitékajících do jižní časti obce od západu, zřízení vtokového objektu a převedení zachycených srážkových vod upravenou častí otevřeného příkopu do stávající vodoteče ústící do Dehtářského potoka.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Dasný, okr. České Budějovice, JČ kraj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 500 000,- bez DPH (3 025 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 806 093,- bez DPH (2 185 373,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 806 093,- bez DPH (2 185 373,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

29. 7. 2013, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dasný - protipovodňová opatření.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 23. 8. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap