Dasný – ČOV a dostavba kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dasný – ČOV a dostavba kanalizace zadávané zadavatelem Obec Dasný. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dasný

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dasný – ČOV a dostavba kanalizace

Předmět veřejné zakázky

Výstavba ČOV s kapacitou 400 EO.
Dostavba kanalizačních stok DN 300 a DN 400 v celkové délce 223 m.
Dalšími stavebními objekty jsou: Odlehčovací a vypínací komora, Čerpací stanice, Propojovací potrubí, Měrná šachta, Zpevněné plochy a sadové úpravy, Oplocení, Přeložka stávající kanalizace DN800, Vodovod pro ČOV.

Poznámka

Termín zahájení realizace je podmíněn poskytnutím finančních prostředků od poskytovatele dotace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

350281

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232420-2; 45232400-6; 45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Dasný a Bavorovice, JČ kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 000 000,- bez DPH (13 310 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 488 340,94 bez DPH (9 060 892,54 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 488 340,94 bez DPH (9 060 892,54 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

2. 9. 2013, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420 702 058 505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dasný – ČOV a dostavba kanalizace.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dasný – ČOV a dostavba kanalizace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. (26061015) Dodavatel 9 060 892,54 Kč vč. DPH
7 488 340,94 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dasný – ČOV a dostavba kanalizace zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
AQUACONSULT, spol. s r.o. (47536209)
ISATS Ing. Prašnička s.r.o. (28115856)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap