Sběrný dvůr Chvalšiny – stavební část

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběrný dvůr Chvalšiny – stavební část zadávané zadavatelem Obec Chvalšiny. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chvalšiny

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběrný dvůr Chvalšiny – stavební část

Předmět veřejné zakázky

Předmětem VZMR je provedení stavebních úprav, a to výstavby sběrného dvora nachá-zejícího se na parc. č. 241, 587, 522, 932/2, k. ú. Chvalšiny a to podle Projektové dokumentace obsahující rovněž Soupis položek stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr (dále jen „Projekt“) vyhotovené v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektantem Ing. Ladislavem Čížkem, Želeč 215, Želeč, PSČ 391 74 a vyjádření Stavebního úřadu Městský úřad Český Krumlov, vydaného 28.2.2019, sp.zn. S-MUCK 11226/2019-Po. Projekt přikládá zadavatel jako Přílohu č. 2 této uzavřené výzvy a ZD.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

parc. č. 241, 587, 522, 932/2, k. ú. Chvalšiny

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 672 482,08 bez DPH (6 863 703,31 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 722 023,17 bez DPH (5 713 648,03 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

13. 4. 2020, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Peroutka

Kontaktní e-mail: Pavel.peroutka@email.cz

Kontaktní telefon: 725785422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběrný dvůr Chvalšiny – stavební část.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 16. 5. 2020 Zobrazit
dodatek č. 1 25. 9. 2020 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny 22. 11. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sběrný dvůr Chvalšiny – stavební část zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vidox s.r.o. (25160168) Uchazeč 6 014 273,64 Kč vč. DPH
4 970 474,09 Kč bez DPH
Stavitelství Luňáček s.r.o. (28100476) Uchazeč 5 846 582,85 Kč vč. DPH
4 831 886,66 Kč bez DPH
Stavební firma Bína, spol. s r.o. (26064995) Dodavatel 5 713 648,03 Kč vč. DPH
4 722 023,17 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap