Bezbariérové chodníky v Chotěvicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Bezbariérové chodníky v Chotěvicích zadávané zadavatelem Obec Chotěvice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chotěvice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Bezbariérové chodníky v Chotěvicích

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je výstavba nového chodníku v obci Chotěvice podél I/16 a III/32549. Stavba bude umístěna podél hrany výše uvedených komunikací. Stavba bude po její výstavbě sloužit pouze pro pohyb pěších – D2, nemotoristická komunikace. Výstavbou nového chodníku bude umožněn pohyb pěších v centrální části obce do jejich okrajových částí – chodník spojí stávající autobusová stanoviště umístěna u těchto silnic. V rámci rekonstrukce dojde i k rekonstrukci zastávky. Pro odvodnění stávajících a nových zpevněných ploch bude vybudována nová dešťová kanalizace s vyústěním do či k místním vodotečím.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000012

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-006407

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Chotěvice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 978 694,11 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 496 533,61 bez DPH (10 280 805,67 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

20. 10. 2016, 14:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Rinoceronte s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Zuzana Čajová

Kontaktní e-mail: info@rinoceronte.cz

Kontaktní telefon: 233101109

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Bezbariérové chodníky v Chotěvicích.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Bezbariérové chodníky v Chotěvicích zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
COLAS CZ, a.s. (26177005) Uchazeč 11 721 270,- Kč vč. DPH
9 687 000,- Kč bez DPH
REPARE Trutnov s.r.o. (64824781) Dodavatel 10 280 805,67 Kč vč. DPH
8 496 533,61 Kč bez DPH
Porr, a.s., odštěpný závod Vodohospodářské (43005560) Uchazeč 11 446 600,- Kč vč. DPH
9 460 000,- Kč bez DPH
M – SILNICE a.s. (42196868) Uchazeč 10 742 758,90 Kč vč. DPH
8 878 313,14 Kč bez DPH
OBIS, spol. s r.o. (60933682) Uchazeč 11 240 148,87 Kč vč. DPH
9 289 379,- Kč bez DPH
Stavební společnost s.r.o. Hostinné (13585240) Uchazeč 11 321 951,39 Kč vč. DPH
9 356 985,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Bezbariérové chodníky v Chotěvicích zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Klazar František (48141445)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap