Stavba správního a společensko-kulturního centra Chlumčany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavba správního a společensko-kulturního centra Chlumčany zadávané zadavatelem Obec Chlumčany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chlumčany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavba správního a společensko-kulturního centra Chlumčany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování novostavby reprezentativního multifunkčního areálu Správního a společensko-kulturního centra v původním historickém centru obce Chlumčany.
Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty takto:
SO.01 Objekt správního a společensko-kulturního centra
SO.02 Přeložka zatrubněné vodoteče
SO.03 Přeložka splaškové kanalizace
SO.04 Přípojky inženýrských sítí
SO.05 Vodní plocha
SO.06 Opěrné zdi a oplocení
SO.07 Altán
SO.08 Zpevněné plochy
SO.09 Účelová komunikace
SO.10 Parkovací plochy
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektové dokumentace zpracované společností BRM spol. s r.o., Farského 802/5, 326 00 Plzeň, IČ 63505410

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-015544

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211350-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Chlumčany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

83 000 000,00 bez DPH (100 430 000,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

2. 8. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MAZEPPA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michal Cvikl

Kontaktní e-mail: cvikl@mazeppa.cz

Kontaktní telefon: +420 723 968 521

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavba správního a společensko-kulturního centra Chlumčany.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap