Intenzifikace ČOV Chelčice – projektová činnost

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Intenzifikace ČOV Chelčice – projektová činnost zadávané zadavatelem Obec Chelčice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chelčice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Intenzifikace ČOV Chelčice – projektová činnost

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je projektová a inženýrská činnost pro investiční akci „Intenzifikace ČOV Chelčice“.
Jedná se o následující rozsah:
- výškopisné a polohopisné geodetické zaměření pro projekt;
- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí;
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí;
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení;
- inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení;
- projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr dle vyhlášky 230/2012 Sb. v platném znění a srovnávacího rozpočtu;
- výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
Účelem navržené stavby bude zajištění čištění odpadních vod obce Chelčice v souladu s požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

350 000,- bez DPH (423 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

309 400,- bez DPH (374 374,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 4. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, 370 01 Č. Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420 702 058 505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Intenzifikace ČOV Chelčice – projektová činnost.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Intenzifikace ČOV Chelčice – projektová činnost zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VAK projekt s.r.o. (28159721) Dodavatel 374 374,- Kč vč. DPH
309 400,- Kč bez DPH
Ing. Petr Frouz (73497045) Uchazeč 399 300,- Kč vč. DPH
330 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap