Rekonstrukce rozvodů tepelné energie do bytových domů a nebytových objektů v obci Chbany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce rozvodů tepelné energie do bytových domů a nebytových objektů v obci Chbany zadávané zadavatelem Obec Chbany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Chbany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce rozvodů tepelné energie do bytových domů a nebytových objektů v obci Chbany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí rozvodů tepelné energie, s cílem snížit spotřebu tepelné energie, emisí i provozních nákladů.
V obci Chbany je centrální kotelna, která do 18-ti objektů v obci dodává teplo pro vytápění a též centrálně připravuje teplou vodu (dále TV). Podle nového názvosloví je teplá užitková voda – TUV nyní nazývána teplá voda – TV. Kotelna spaluje hnědé uhlí ořech 2.
Vytápěné objekty a objekty s dodávkou TV jsou na kotelnu napojeny topnými kanály. Topné kanály jsou čtyřtrubkové, tzn., že dvě trubky slouží pro dodávku tepla pro vytápění objektů a dvě trubky jsou určeny pro dodávku TV – přívod + cirkulace. TV je dodávána celoročně. Topné kanály byly vybudovány v roce 1982.
Předmětem tohoto projektu je navrhnout nový topný kanál, na který budou napojeny stávající, v současné době již připojené objekty.
Nový topný kanál bude převážně veden v trase stávajícího topného kanálu a využije stávající prefabrikovaný topný kanál.
Nový topný kanál bude proveden v tzv. bezkanálovém uložení a bude i nadále čtyřtrubkový s kvalitní tepelnou izolací, což přinese úspory tepelné energie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44163120-7, 45231100-6, 71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Chbany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 906 193,- bez DPH (4 726 493,53 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 868 865,- bez DPH (4 681 327,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 054 874,- bez DPH (4 906 398,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obec Chbany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Hoření

Kontaktní e-mail: starosta@chbany.cz

Kontaktní telefon: 474392022

Kontaktní datová schránka: m2abutp

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce rozvodů tepelné energie do bytových domů a nebytových objektů v obci Chbany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 27. 1. 2015 Zobrazit
Čestné prohlášení o subdodavatelích 27. 1. 2015 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č. 1 4. 9. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap