Revitalizace slepého ramene, k.ú. Charváty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace slepého ramene, k.ú. Charváty zadávané zadavatelem Obec Charváty. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Charváty

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace slepého ramene, k.ú. Charváty

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této VZ je revitalizace slepého ramene, které se nachází v katastru obce Charváty. Jedná se o slepé rameno řeky Moravy, které je silně zaneseno sedimenty. Rameno je v současné době s řekou Moravou propojeno pomocí zaneseného betonového potrubí DN500. V rámci revitalizace bude provedeno pročištění slepého ramene, vytvoření pozvolných břehů, rozšíření a vytvoření mělkých litorálních zón. Rameno bude s řekou Moravou propojeno prefabrikovaným betonovým rámovým propustkem. V současné době je lokalita zarostlá náletovými dřevinami.
Stavební práce budou probíhat na pozemcích ve vlastnictví obce Charváty. Před zahájením stavebních prací bude nutno vymezit staveniště a dohodnout se na umístění zařízení staveniště, stejně jako na místě pro dočasnou skládku materiálu. Projekt řeší především tyto stavební práce: těžba zeminy, svahování, opevnění lomovým kamenem, betonáž, vegetační úpravy a výsadby.
Pro stanovení nabídkové ceny je nutné „nacenit“ výkaz výměr, který se skládá z těchto objektů:
SO-01 Odbahnění ramene
SO-02 Propustek

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 600 000,- bez DPH (3 146 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 569 632,88 bez DPH (3 109 255,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace slepého ramene, k.ú. Charváty.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 29. 2. 2024 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace slepého ramene, k.ú. Charváty zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KAVYL, spol. s.r.o. (49975358) Dodavatel 3 109 255,78 Kč vč. DPH
2 569 632,88 Kč bez DPH
VHS Bohemia, a.s. (47910305) Uchazeč 3 279 490,95 Kč vč. DPH
2 710 323,10 Kč bez DPH
LESOSTAVBY Frýdek - Místek a.s. (45193118) Uchazeč 4 239 840,- Kč vč. DPH
3 504 000,- Kč bez DPH
Rovina stavební a.s. (45193096) Uchazeč 3 509 674,- Kč vč. DPH
2 900 557,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap