III/43511 Čertoryje-průtah

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/43511 Čertoryje-průtah zadávané zadavatelem Obec Charváty. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Charváty

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/43511 Čertoryje-průtah

Předmět veřejné zakázky

Na základě SMLOUVY o společném zadávání uzavřené podle § 7 zákona je k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním této veřejné zakázky zmocněna Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace a její statutární orgán.
Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, s výjimkami stanovenými v § 211 odst. 5 zákona. Komunikace probíhá zejména prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA, kde je dodavatel povinen se zaregistrovat.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v opravě stávající silnice III/43511, od silnice II/435 až po konec zástavby obce Charváty, Čertoryje. Délka úseku ve staničení 0,0-0,711 km o průměrné šířce vozovky 5,5m. Bude provedena výměna konstrukčních vrstev, recyklace za studena a nový asfaltobetonový kryt vozovky.

Projekt je objektově rozdělen na části:
- SSOK, p.o.: SO 101 Silnice III/43511
- obec Charváty (Čertoryje): SO 102 Chodníky, SO 401 Přeložka CETIN

Práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice. Úplná uzavírka bude vyřízena zhotovitelem probíhající stavby. Doprava bude vedena po objízdné trase.

Každá realizovaná vrstva komunikace musí být samostatně předána zhotovitelem objednateli (zadavateli), a to na základě provedení všech kontrolních zkoušek vycházejících z platných resortních předpisů včetně geodetického zaměření jednotlivých vrstev.
Další vrstva může být realizována až po převzetí předchozí vrstvy objednatelem (zadavatelem).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

Charváty - místní část Čertoryje

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 137 347,41 bez DPH (11 056 190,37 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 788 783,39 bez DPH (5 794 427,90 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/43511 Čertoryje-průtah.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 13. 5. 2024 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/43511 Čertoryje-průtah zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PORR a.s. (43005560) Uchazeč 7 148 818,33 Kč vč. DPH
5 908 114,32 Kč bez DPH
MI Roads a.s. (17331099) Uchazeč 7 935 182,41 Kč vč. DPH
6 558 001,99 Kč bez DPH
Skanska a.s. (26271303) Uchazeč 7 180 205,29 Kč vč. DPH
5 934 053,96 Kč bez DPH
SWIETELSKYstavební s. r. o. (48035599) Uchazeč 6 744 189,10 Kč vč. DPH
5 573 710,00 Kč bez DPH
KARETA s.r.o. (62360213) Dodavatel 5 794 427,90 Kč vč. DPH
4 788 783,39 Kč bez DPH
M - SILNICE a.s. (42196868) Uchazeč 7 085 517,44 Kč vč. DPH
5 855 799,54 Kč bez DPH
SPOLEČNOST STAVBY SR - ČERTORYJE (SDRUŽENÍ) (09224289; 25304) Uchazeč 7 889 704,11 Kč vč. DPH
6 520 416,62 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap