Charvatecká náves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Charvatecká náves zadávané zadavatelem Obec Charvatce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Charvatce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Charvatecká náves

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je

- stavba požární zbrojnice se sportovním zázemím a věží na sušení hadic, včetně rozvodů vody, kanalizace, plynu a elektřiny v objektu, dále nové přípojky plynu, splaškové a dešťové kanalizace, zpevněné plochy a terénní úpravy;
- stavba obecního domu \"Náves\" se zázemím a pergolou, včetně rozvodů vody, kanalizace, plynu a elektřiny od napojovacích bodů až v objektu, dále nové přípojky IS - elektro, plynu, vody, splaškové a dešťové kanalizace, zpevněné plochy a terénní úpravy - parkovací stání pro osobní automobily a venkovní prvky (lavičky, stojany na kola).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45216121-8 Výstavba požárních stanic

Místo plnění veřejné zakázky

obec Charvatce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

8. 8. 2018, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starosta obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Oldřich Pulda

Kontaktní e-mail: oldrich.pulda@tiscali.cz

Kontaktní telefon: +420 724 186 486

Kontaktní datová schránka: ti8a8v6

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Charvatecká náves.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 18. 7. 2018 Zobrazit
Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 18. 7. 2018 Zobrazit
Příloha 1 Krycí list nabídky 18. 7. 2018 Zobrazit
Příloha 2 Smlouva o dílo 18. 7. 2018 Zobrazit
Příloha 3 Projektová dokumentace 18. 7. 2018 Zobrazit
Příloha 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - výkaz výměr 18. 7. 2018 Zobrazit
Příloha 5 Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti 18. 7. 2018 Zobrazit
Příloha 6 Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací 18. 7. 2018 Zobrazit
Příloha 7 Čestné prohlášení účastníka o využítí poddodavatele 18. 7. 2018 Zobrazit
Příloha 8 Dokladová část 18. 7. 2018 Zobrazit
Příloha 3 Projektová dokumentace doplněná 1. 8. 2018 Zobrazit
Příloha 2 Smlouva o dílo upravená 1. 8. 2018 Zobrazit
Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1, prodloužení lhůty pro podání nabídek 1. 8. 2018 Zobrazit
Zpráva o hodnocení nabídek "Charvatecká náves" 5. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 5. 9. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 1. 10. 2018 Zobrazit
Uzavřená Smlouva o dílo 15. 10. 2018 Zobrazit
Dodatek SoD č.1 16. 4. 2019 Zobrazit
Proinvestované finanční prostředky v roce 2019 3. 3. 2020 Zobrazit
Dodatek SoD č.2 3. 3. 2020 Zobrazit
SOD Dodatek č3 13. 8. 2020 Zobrazit
SOD Dodatek č.4 27. 8. 2020 Zobrazit
Proinvestované finanční prostředky do 31.12. 2020 21. 3. 2021 Zobrazit
Proinvestované finanční prostředky za celé dílo 21. 3. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap