Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Čerčany

Obec Čerčany

Sídlo zadavatele

Václavská 36, Čerčany, PSČ 257 22

Středočeský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00231584

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://cercany.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-cercany_4951/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

Z2017-012207

Poznámka

Neaktivní profil zadavatele dostupný na: https://www.katalogprojektu.eu/Profil_zadavatele/00231584/

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Čerčany. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Čerčany. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bytový dům Čerčany Zobrazit
Bytový dům s pečovatelskými byty na poz. 1404/21 a 1404/26 v k.ú. Čerčany, projektová dokumentace Zobrazit
Čerčany - bezbariérové chodníky podél sil. II/109 a III/1094 Zobrazit
Čerčany - chodník v ul. Zahradní Zobrazit
Chodník v ul. Brigádníků, SO 101 - chodník, SO 103 - odvodnění Zobrazit
Chodník v ul. Družstevní Čerčany Zobrazit
Dodatečné stavební práce - Výměna oken a zateplení fasády objektů C a D Zobrazit
Dodávka kuchyňských linek do bytového domu Palachova, Čerčany Zobrazit
Nástavba a stavební úpravy pavilonů ZŠ Čerčany, Sokolská 180, Čerčany, projektová dokumentace a související činnosti Zobrazit
Oprava chodníku ul. Palachova, Čerčany Zobrazit
Oprava komunikace Brigádníků Zobrazit
Oprava místní komunikace Palachova Zobrazit
Oprava místní komunikace ul. Mlynářská Čerčany Zobrazit
Oprava místních komunikací Ke Hřbitovu a Pobřežní v obci Čerčany Zobrazit
Pojďme se všichni sejít na našem hřišti! Zobrazit
Pořízení samosběrného čistícího vozu Zobrazit
Pořízení samosběrného čistícího vozu Zobrazit
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonů ZŠ Čerčany, Sokolská 180, Čerčany Zobrazit
projektová dokumentace pro SP a DPS, vč. rozpočtu "Multifunkční areál obce Čerčany" Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení učebnicového pavilonu a družiny ZŠ Čerčany Zobrazit
Rekonstrukce zpevněných ploch před č.p. 200 v obci Čerčany Zobrazit
Smlo0uva o zajištění sběru, přepravy a odstranění či využití směsného komunálního odpadu a separovaných složek komunálního odpadu - papír, plast a nápojové obaly Zobrazit
Stavební úpravy a přístavba objektu ubytovny ČD na BYTOVÝ DŮM Zobrazit
Stavební úpravy domu č.p. 59 - změna užívání DPS na ZUŠ - etapa 1 Zobrazit
Stavební úpravy kanalizační stoky Čerčany, ulice Plachova Zobrazit
Technický dozor investora projektu Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonů ZŠ Čerčany, Sokolská 180, Čerčany Zobrazit
Zajištění odborných služeb pro provoz vodohospodářských zařízení v majetku obce Čerčany Zobrazit
Zajištění sběru, přepravy a odstranění či využití směsného komunálního odpadu, separovaných složek komunálních odpadů, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Zobrazit
Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Zobrazit
Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Zobrazit
Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Zobrazit
Zateplení a výměna oken jihozápadní stěny učebnicového pavilonu ZŠ Čerčany Zobrazit
Zateplení a výměna oken severovýchodního a severozápadního učebnového pavilonu ZŠ Čerčany Zobrazit
Zateplení domu s pečovatelskou službou v obci Čerčany Zobrazit
Zateplení MŠ Čerčany a změna uhelny na cvičební místnost Zobrazit
Zdravotní středisko v Čerčanech - zateplení budovy Zobrazit
ZŠ Čerčany - dodávka nábytku rámci stavby: Přístavba a nástavba ZŠ Čerčany, rozšíření kapacity Zobrazit
ZŠ Čerčany - vybavení nových učeben projekční, datovou a audio technikou Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap